Zgłoś szkodę!

wypełnij formularz


Akceptuję warunki zgłoszenia w tym
Politykę prywatności
Start / Zakres usług / Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy
Wypadkiem przy pracy jest nagle zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy przysługują także pracownikowi, który uległ wypadkowi w czasie:

  • podróży służbowej
  • szkolenia
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy przysługiwać może odszkodowanie, zadośćuczynienie lub renta z OC pracodawcy. Pomożemy także uzyskać jednorazowe świadczenie z ZUS.

Idź do góry