Zgłoś szkodę!

wypełnij formularz


Akceptuję warunki zgłoszenia w tym
Politykę prywatności
Start / Zakres usług / Błąd lekarski

Błąd lekarski
Błędem w sztuce medycznej jest zarówno nieumyślne działanie, jak i zaniechanie czy zaniedbanie ze strony lekarza lub członków personelu medycznego – zachodzi wtedy, gdy nie zostały spełnione reguły i standardy obowiązujące w służbie zdrowia i medycynie.

Błąd medyczny polegać między innymi na błędnej diagnozie, nieprawidłowo przeprowadzonym zabiegu, zaniechaniu odpowiednich badań, usunięciu zdrowego organu czy zakażeniu pacjenta.

Istotnym jest fakt, że w  wyniku popełnienia błędu w sztuce po stronie poszkodowanego nie musi pojawić się nowa dolegliwość – wystarczy, że istniejący uprzednio zły stan zdrowia uległ pogorszeniu w wyniku błędu medycznego. Poszkodowany nie musi również wiedzieć, kto dokładnie się tego błędu dopuścił.

Reprezentujemy pacjentów i ich rodziny w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie i uzyskanie renty za doznany uszczerbek na zdrowiu i pogorszenie jego stanu w wyniku błędu w sztuce lekarskiej przeciwko:

  • lekarzom wszystkich specjalności prowadzącym działalność indywidualną
  • zakładom opieki zdrowotnej
  • innym instytucjom świadczącym usługi z zakresu medycyny i ochrony zdrowia.
Idź do góry