Zgłoś szkodę!

wypełnij formularz


Akceptuję warunki zgłoszenia w tym
Politykę prywatności
Start / W razie wypadku

W razie wypadku
W razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w celu zwiększenia szans na uzyskanie najwyższego możliwego odszkodowania należy pamiętać o pewnych ogólnych zasadach:

 • W przypadku szkody na osobie - zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem, w szczególności dokumentację medyczną – wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, wyniki badań, zdjęcia RTG, opinie lekarskie. Dobrym pomysłem będzie poinformowanie lekarza, że zamierzasz dochodzić odszkodowania z tytuły wypadku i zależy Ci na kompletnej dokumentacji, wraz z wykazaniem okoliczności szkody jako przyczyny rozstroju zdrowia.
  • dokumentuj wszystkie koszty ponoszone w związku z leczeniem – rachunki za leki,   rehabilitację, wszelkie koszty związane z leczeniem.
  • w razie śmierci bliskiej osoby zachowaj rachunki związane z kosztami pogrzebu.

 

 • W razie wypadku komunikacyjnego - nie zastanawiaj się nad wezwaniem policji na miejsce zdarzenia. Zadbaj o dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdów. Zgłoś funkcjonariuszom policji wszelkie uszkodzenia przewożonego ładunku – np. laptopa czy nawigacji samochodowej. Zadbaj o zachowanie rachunków związanych z naprawą pojazdu, jego holowaniem czy parkingiem.
  • W przypadku wątpliwości co do przebiegu zdarzenia zapytaj wezwanych na miejsce funkcjonariuszy, czy w okolicy działają kamery monitoringu.
  • Każdorazowo w przypadku zaistnienia szkody czy wystąpienia wypadku staraj się pozyskać   świadków (dane osobowe i adresowe, jeśli to możliwe także pisemne oświadczenie).
  • Nie zapominaj o konieczności zanotowania danych sprawcy i jego ubezpieczyciela.
  • W razie uszkodzenia pojazdu przez najechanie na dziurę w drodze koniecznie wezwij na miejsce zdarzenia policję. Poproś o sporządzenie rzetelnej dokumentacji zdjęciowej. Postaraj się o zeznania świadków zdarzenia.

 

 • W przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanego upadkiem, poślizgnięciem - jeśli to możliwe zadbaj o dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia. Niezwłocznie zgłoś wypadek podmiotowi odpowiedzialnemu – np. właścicielowi lokalu czy nieruchomości. Zadbaj o pozyskanie świadków. W razie wątpliwości wezwij policję.
  • Zachowaj wszelkie materiały, stanowiące dowód Twojej obecności w miejscu wypadku – np. bilety autobusowe, paragony ze sklepu.
  • Nie zapominaj o zgromadzeniu dokumentacji medycznej i wszelkich dowodów poniesionych kosztów leczenia.

 

Bez względu na rodzaj wypadku pamiętaj, że niezmiernie istotną kwestia jest właściwa dokumentacja medyczna oraz właściwe ukazanie okoliczności szkody – w tym z wykorzystaniem zeznań świadków i dokumentacji fotograficznej. Zawsze zbieraj dowody kosztów ponoszonych w związku z wypadkiem.

Nie zapomnij także o niezwłocznym zgłoszeniu szkody.

Zachęcamy do kontaktu już na tym etapie – nieodpłatnie udzielimy niezbędnych porad i wskazówek koniecznych do prawidłowego zabezpieczenia Twoich interesów. 

 Taki kontakt jest niezobowiązujący i darmowy, nie wiążesz się z nami żadną umową. Decyzję o ewentualnej współpracy pozostawiamy wyłącznie Tobie. 

Idź do góry